Мукачево. ДНЗ № 17

 

Навчальний процес

        

 

     Навчально-виховний процес у закладі здійснюється на угорській мові за новою комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» з урахуванням вікових особливостей, індивідуального підходу, здібностей дітей, їхніх нахилів та уподобань. Вихователі наполегливо працюють над втіленням основних вимог програми шляхом планування роботи з дітьми у кожній віковій групі за тематичним принципом (однією темою на тиждень).

        Організовуючи освітній процес з дітьми, колектив закладу  використовує сучасні методи і методики навчання, кращий педагогічний досвід, новинки методичної і художньої літератури, надбання народного фольклору. Робота протягом дня планується систематично, відповідно до вікових особливостей та можливостей дітей.

 

       

   

 

        Освітню роботу з дошкільнятами вихователі планують за такими розділами як: 

- ознайомлення з предметним довкіллям;

- сенсорне виховання;

- розвиток мовлення;

- художньо-мовленнєва діяльність;

- навчання грамоти, підготовка руки дитини до письма;

- введення у світ кількості, логіки, простору і часу;

- економічна освіта;

- екологічна освіта, вступ до природознавства;

- елементарні історико-географічні уявлення;

- основи безпеки життєдіяльності;

- образотворча діяльність;

- конструювання;

- музичне виховання;

- фізична культура.

 

  

 

Протягом дня педагоги закладу планують з дітьми з різноманітні види роботи:

 • бесіди;
 • індивідуальну роботу;
 • спостереження;
 • дидактичні ігри;
 • рухливі ігри (малої і середньої рухливості);
 • конструктивно-будівельні ігри;
 • трудові доручення, чергування;
 • самостійну діяльність;
 • роботу із прищеплення навичок самообслуговування.
 • сюжетно-рольові та конструктивно-будівельні ігри;
 • ігри-драматизації, театралізації;
 • дидактичні та словесні ігри;
 • ігри з іграшками, предметами, картинками;
 • настільно-друковані, інтелектуальні.

 

При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення:

 • різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня);
 • дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісу тощо;
 • самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності;
 • індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи;
 • читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми;
 • різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо.