Мукачево. ДНЗ № 17

 

Адміністрація

 Завідуюча ДНЗ : 

 Чепак Маріанна Іванівна

 

Працює на посаді завідуючої закладу з 1995 року, стаж педагогічної роботи - 30 років. 

Нагороджена грамотами управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністраці, управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник дошкільного навчального закладу:

 • здійснює керівництво  і  контроль  за  діяльністю дошкільного навчального закладу;
 • діє від імені закладу,  представляє його в державних та інших органах,  установах і організаціях,  укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в  установленому  порядку   майном дошкільного   навчального   закладу  і  відповідає  за  збереження  матеріально-технічної  бази закладу;
 • приймає на   роботу   та   звільняє   з   роботи  працівників дошкільного навчального закладу;
 • контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила   внутрішнього    трудового    розпорядку, посадові  інструкції  працівників  за  погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання  санітарно-гігієнічних,   протипожежних норм  і  правил  техніки безпеки,  вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • відповідає за   реалізацію   завдань    дошкільної    освіти, визначених законом України «Про дошкільну освіту» ( 2628-14 ),  та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • контролює відповідність  застосовуваних   форм,   методів   і засобів   розвитку,   виховання   і  навчання  дітей  їх  віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу  щодо  вдосконалення  навчально-виховної роботи,  заохочує творчі пошуки,  дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує   про   свою  діяльність  на  загальних  зборах колективу закладу  та  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють.